KARDIOCHIRURGIA RZESZÓW

VI Rzeszowskie Warsztaty Kardiochirurgiczne

 

Nowoczesne techniki i technologie w kardiochirurgii

 

Rzeszów 02-03.12.2013

 


Strona główna
Komitet Naukowy
Organizatorzy
Program Warsztatów
Rejestracja
Zakwaterowanie
Oddział
Sponsorzy   

ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII W RZESZOWIE

 

 

 

Oddział Kardiochirurgii składa się z:

 • Bloku operacyjnego (3 sale operacyjne) z pełnym zapleczem organizacyjnym: min. sterylizatornia. Sale operacyjne wyposażone są w pełny system przekazu audio-wizulanego, co pozwala dokonywać transmisji z przeprowadzanych zabiegów operacyjnych.

 

 • Oddziału Intensywnej Opieki Pooperacyjnej (16 łóżek) wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt monitorujący układ krążenia i oddychania oraz respiratory. Oddział Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego JEST prowadzony przez wykwalifikowany zespół anestezjologiczny (lekarze, pielęgniarki) przy ścisłej współpracy z zespołem kardiochirurgów.

 

 • Oddział Kardiochirurgii z 40 łóżkami w salach chorych o najwyższym standardzie, z własnymi łazienkami i szafkami.

                                                                                                                                                                                                                                

Zakres świadczonych usług:
Oddział Kardiochirurgii świadczyć będzie usługi na poziomie zgodnym z najnowszymi światowymi osiągnięciami kardiochirurgii:

 • diagnostyka chorób serca i dużych naczyń

 • kwalifikowanie pacjentów do operacji kardiochirurgicznych

 • przeprowadzanie operacji w zakresie serca oraz dużych naczyń klatki piersiowej

 • opieka przed i pooperacyjna

 • wykonywanie specjalistycznych konsultacji w zakresie kardiochirurgii

 • prowadzenie przychodni kardiochirurgicznej

Zakres operacji kardiochirurgicznych:
 

 • Rewaskularyzacja chirurgiczna naczyń wieńcowych z użyciem krążenia pozaustrojowego (CABG) oraz bez użycia krążenia pozaustrojowego techniką małoinwazyjną OPCAB z wykorzystaniem materiału żylnego i tętniczego.

 • Zaawansowane technicznie operacje naprawcze wad zastawkowych serca i wymiany zastawek.

 • Operacje skojarzone wad zastawkowych w połączeniu z pomostowaniem aortalno-wieńcowym.

 • Rewaskularyzacja chirurgiczna u chorych z dużym upośledzeniem kurczliwości serca.

 • Chirurgiczne leczenie zaburzeń rytmu serca.

 • Operacyjne leczenie tętniaków i rozwarstwień aorty wstępującej, w tym wymiana aorty wstępującej i łuku.

 • Chirurgiczne leczenie niewydolności serca: operacyjne leczenie pozawałowych tętniaków serca i plastyka lewej komory.

 • Korekcja wrodzonych wad serca u dorosłych.

 • Chirurgiczne leczenie zatoru tętnicy płucnej.

 • Chirurgiczne leczenie guzów serca.

Oddział Kardiochirurgii ściśle współpracuje z Oddziałem Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego nr 2.
W skład zespołu anestezjologów wchodzi wykwalifikowana kadra, która odbyła szkolenie z zakresu kardioanestezji w II Klinice Kardiochirurgii w Katowicach-Ochojcu.
W Oddziale znajduję się pracownia echokardiografii serca, a badania wykonywane są przez lek. Janusza Bąka, kardiologa o wieloletnim doświadczeniu.
 

Zespołem perfuzjonistów kieruje dyplomowany perfuzjonista Monika Jędruszek, wieloletni pracownik II Katedry i Kliniki Kardiochirurgii w Katowicach.

Oddział prowadzi prace naukowo - badawcze. Uczestniczy w międzynarodowych programach naukowych min.: ART ( Arterial Revascularization Trial)prowadzonego wraz z British Heart Foundation oraz University of Oxford.

Kadra Oddziału Kardiochirurgii stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez organizowanie i uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach naukowych.

 

 

 

 

Lokalizacja Szpital Wojewódzkiego nr 2

Oddział Kardiochirurgii zajmuje poziom 1 w budynkach G1 i G2

 

 

 

 

 


 


Informacje kontaktowe

ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII

Szpitala Wojewódzkiego nr 2

ul. Lwowska 60; 35-301 Rzeszów, PL

tel.: +48 17 8664825

E-mail: kardiochirurgia@szpital2.rzeszow.pl

 

Stronę wykonał Maciej Kolowca.